PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NNO
web technické podpory
DOMŮ      |       KE STAŽENÍ      |        ČASTÉ DOTAZY       |        KONTAKTY
MŽP, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, 2017
  • Stáhněte si formulář změn  (vždy si stáhněte aktuální - formulář průběžně aktualizujeme vždy s každou vyřízenou podstatnou změnou) a na úvodním listu vyplňte číslo projektu a IČ
  • Na úvodním listu vyberte druh změny (zde "Oznamujeme změnu údajů o žadateli")
  • Na listu Oznámění změny údajů o žadateli vyplňte v části, kde dochází ke změně aktualizované údaje
  • V příslušném řádku vyberte z nabízených odpovědí na otázku, zda jsou změněné údaje zapsány do veřejného rejstříku. Pokud ano, nemusíte přikládat žádné další dokumenty.
  • Celý formulář zašlete e-mailem na adresu petra.novakova@mzp.cz, do předmětu zprávy napište číslo Rozhodnutí
  • E-mailem obdržíte potvrzení, že jste změnu ohlásili.

Postup, pokud aktualizované údaje zapisují do veřejného rejstříku a dosud nebyly zapsány
  • K formuláři přiložte kopie (skeny) dokumentů prokazující oznamované změny (například usnesení členské schůze, kopii podání na Rejstříkový soud, kopii nájemní smlouvy atp.)

Postup při změně bankovního účtu
  • K formuláři přiložte kopii (sken) smlouvy o vedení nového bankovního účtu

Zasílání listinné podoby oznámení MŽP nepožaduje. Pokud vaše organizace řeší více projektů, zašlete prosím pro každý projekt samostatný formulář změn. Případné přílohy postačí zaslat pouze jednou.V případě, že se v průběhu řešení projektu vaše organizace přestěhuje na novou adresu či změní statutárního zástupce, musíte nám tuto změnu nahlásit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Z praktických důvodů je důležité, abyste nám dali vědět i o změnách osob, které přímo řeší projekt nebo změnu e-mailové adresy. Na této stránce se dozvíte, jak nám změnu nahlásit.
Jak nám ohlásit změnu sídla nebo kontaktních údajů organizace
Změnu sídla a statutárního zástupce oznamujte pomocí  formuláře změn, který je možné stáhnout z těchto webových stránek. Formulář je ve formátu MS Excel a obsahuje 4 listy.

Na prvním listu je třeba vyplnit číslo Rozhodnutí a IČ žadatele. Na základě vložení těchto dvou hodnot se do formuláře načtou údaje o projektu a žadateli. Dále je třeba specifikovat, druh změny, který chcete provést. Releventní k hlášení změny sídla či statutárního zástupce je list Oznámění změny údajů o žadateli. V jednom formuláři lze provést i více druhů změn a spojit tak ohlášení změny údajů o organizaci například se změnou rozpočtu.Postup při změně údajů o organizaci
Máte technický problém se změnovým formulářem? Napište nám a my vám pomůžeme.
Pokud se změní pracovníci, kteří jsou přímo odpovědní za řešení projektu, je vhodné tuto změnu oznámit MŽP. Tuto povinnost sice Rozhodnutí přímo neukládá, nicméně tyto pracovníky MŽP při operativní komunikaci o projektu oslovuje a řeší s nimi i případné nedostatky v závěrečných zprávách. Změnu ve složení týmu nám proto dejte vědět nejlépe na formuláři Operativní kontakty, který jste zasílali spolu s potvrzením o přijetí Roznodnutí.

Tento formulář zašlete e-mailem na adresu petra.novakova@mzp.czZměna pracovníků řešících projekt (operativních kontaktů)