PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NNO
web technické podpory
DOMŮ      |       KE STAŽENÍ      |        ČASTÉ DOTAZY       |        KONTAKTY
MŽP, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, 2017
  • Charakteristiku organizace a její činnosti za uplynulý rok
  • Přehled všech dotačních prostředků, které organizace přijala a donorů
  • Přehled účelu použití přijatých dotačních prostředků
  • Kompletní účetní závěrku (dle definice v Zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví)
    - rozvahu
    - výkaz zisku a ztráty
    - přílohu k účetní závěrce

Jednou z důležitých povinností řešitelů projektů podpořených v Programu na podporu NNO je vydání a zaslání veřejně dostupné výroční zprávy organizace za uplynulý kalendářní rok. Tato povinnost je stanovena Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Výroční zprávu za rok 2016  je třeba zaslat na MŽP nejpozději dne 30. června 2017. Uvedený termín je termínem odeslání - povinnost zaslání výroční zprávy je tedy splněna předáním zásilky k přepravě.

Jelikož je dodržení termínu kontrolováno například při kontrolách, které provádějí finanční úřady, zašlete výroční zprávu raději doporučeně. Výroční zprávu můžete zaslat i e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v sekci kontakty.
V tomto případě obdržíte potvrzovací e-mail, který doporučujeme uchovat v dokumentaci projektu.
Náležitosti výročních zpráv
Zasílanou výroční zprávu prosím označte číslem projektu (projektů), k nimž se vztahují.
Ušetříte nám tím čas. Informace z projektů dále zpracováváme, proto i výroční zprávu uvítáme v elektronické podobě.
Děkujeme
Co musí výroční zpráva obsahovat?
V případě, že není kompletní účetní závěrka součástí výroční zprávy, je třeba jí přiložit jako přílohu.
Větší objemy dat nám můžete zaslat například prostřednictvím služby

    www.uschovna.cz