PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NNO
web technické podpory
DOMŮ      |       KE STAŽENÍ      |        ČASTÉ DOTAZY       |        KONTAKTY
MŽP, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, 2017
  • Stáhněte si formulář změn  (vždy si stáhněte aktuální - formulář průběžně aktualizujeme vždy s každou vyřízenou podstatnou změnou)  a vyplňte číslo projektu a IČ
  • Na úvodním listu vyberte druhy změn, které chcete provádět (zde "Žádáme o změnu (zvýšení) podílu dotace")
  • Na listu Žádost o změnu procenta vyplňte do zeleně podbarveného pole Nestátní zdroje novou výši kofinancování
  • Formulář vypočítá nové procento dotace. Pamatujte, že maximální podíl dotace na celkových nákladech smí činit 70 %. 
  • Do příslušného pole formuláře napište podrobné zdůvodnění žádosti o navýšení podílu dotace. 
  • Celý formulář zašlete e-mailem na adresu petra.novakova@mzp.cz, do předmětu zprávy napište číslo Rozhodnutí
  • V případě, že chcete navrženou změnu konzultovat s pracovníky MŽP, uveďte tuto skutečnost do e-mailové zprávy
  • V případě, že konzultaci nepotřebujete, zašlete listinnou podobu žádosti o provedení změny opatřenou podpisem statutárního zástupce  na adresu MŽP
  • Pracovníci MŽP zaslanou žádost posoudí a žadatel obdrží písemné vyrozumění (v případě kladného posouzení bude zaslán také změněný rozpočet s novou výší podílu dotace)
  • Upozornění: Změna podílu dotace je velmi významnou změnou a je zpravidla povolována pouze u mimořádně závažných a nečekaných okolností. Žádosti tuto změnu jsou důkladně posuzovány a MŽP si může pro posouzení žádosti vyžádat další dokumenty.Maximální podíl dotace na celkových nákladech projektu je stanoven Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Změna (zvýšení) procentního podílu dotace je vždy podstatnou změnou.  Principy změn Rozpočtu projektu jsou popsány v Manuálu postupů, uznatelných a neuznatelných nákladů, který je přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na této stránce je postup zvýšení podílu dotace na celkových nákladech projektu přehledně shrnut.
Jak změnit (zvýšit) podíl dotace na celkových nákladech projektu
Žádost o změnu (zvýšení) podílu dotace na celkových nákladech projektu  se podává na  formuláři změn, který je možné stáhnout z těchto webových stránek. Formulář je ve formátu MS Excel a obsahuje 4 listy.

Na prvním listu je třeba vyplnit číslo Rozhodnutí a IČ žadatele. Na základě vložení těchto dvou hodnot se do formuláře načtou údaje o projektu a jeho rozpočtu. Dále je třeba specifikovat, druh změny, který chcete provést - v tomto případě je relevantní list Žádost o změnu procenta. V jednom formuláři lze provést i více druhů změn.


Postup při žádosti o zvýšení podílu dotace
Máte technický problém se změnovým formulářem? Napište nám a my vám pomůžeme.