Soubory ke stažení
...................................................................................................................MŽP, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, 2017
PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ NNO
web technické podpory
DOMŮ      |       KE STAŽENÍ      |        ČASTÉ DOTAZY       |        KONTAKTY
Změnový formulář

Formulář ve formátu MS Excel je určen pro:
  • oznámení kontaktních údajů organizace
  • oznámení nepodstatných změn rozpočtu
  • žádost o podstatnou změnu rozpočtu
  • žádost o zvýšení procentního podílu dotace
Manuál

Manuál pracovních postupů, uznatelných a neuznatelných nákladů
(závazné definice rozpočtových položek a postupy pro řízení projektu)
Vzor Rozhodnutí

Anonymizovaný vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Logo MŽP
Logo MŽP v různých fomátech (ZIP soubor)
Logo manuál
Pravidla pro použití loga MŽP (soubor PDF)
Formulář ve formátu MS Excel pro zpracování závěrečného vyúčtování dotace
Vyúčtování dotace

Závazná osnova pro zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu
Osnova zprávy

Technické pokyny a doporučení pro zpracování závěrečné zprávy a příloh ZZ
Technické pokyny ZZ

Operativní kontakty

Formulář pro oznámení operativních kontaktů na projektové pracovníky